• Telefon : +90(531)201 38 08
  • Çalışma Saatleri : 8.00 / 18.30
  • Merkez : 168 Sokak No:60/2 Basın Sitesi Hatay / İZMİR

İlkokul

Çocuğunun sosyal doğumunun gerçekleşerek, bireysel kimlik ve kişiliğinin şekillenmeye devam ettiği dönemdir.

Öğrencilerimiz, yalnızca nota dayalı ölçme araçları ile değerlendirilmezler. Derslerde aynı zamanda, alternatif ölçme ve değerlendirme araçları da kullanılır. Rubrik (Öğrenci ve öğretmenler tarafından ortak olarak belirlenen kriterler çizelgesi) çalışmalarıyla öğrencinin olumlu davranışlara ve öğrenmenin önemine ilişkin farkındalık düzeyinin artmasına ve bireyin kendisini daha yakından tanımasına yardımcı olunur.

Öğrencinin çalışma alışkanlığı, tutum, davranış ve beceri gelişimi her ders için ayrıntılı olarak ayrı ayrı ele alınır ve davranış gelişim raporu veliyle paylaşılır.

Bültenimize katılın